Про журнал

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Тексти, що надсилаються до публікації у збірнику «Історико-політичні проблеми сучасного світу», підлягають процесу обов’язкового рецензування та встановлення оригінальності.

Впродовж 2 тижнів з моменту подання тексту автор повідомляється про те, що він допущений до процесу рецензування або не допущений у зв’язку із: недотриманням вимог до оформлення статті, довідки про автора чи рекомендації наукового керівника, або через їх відсутність, порушення академічної доброчесності.

Кожна робота (після її анонімізації) оцінюється одним з редакторів збірника «Історико-політичні проблеми сучасного світу». Після отримання позитивного відгуку текст передається двом незалежним рецензентам, які не є членами редколегії.

У випадку негативного відгуку автор отримує рецензію на надісланий текст (після видалення ім’я рецензента), або інформацію про те, що процес публікації завершено з негативним для нього результатом.

Рукописи, повернені авторам на доопрацювання, належить в надіслати до редколегії у визначений термін.

Редколегія зберігає за собою право технічно форматувати і редагувати рукописи.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Журнал пропонує доступ до вмісту в системі відкритого доступу на основі неексклюзивної ліцензії Creative Commons (CC BY-ND 4.0). Це означає, що весь його вміст доступний безкоштовно для всіх користувачів - включаючи установи. Ви можете завантажувати, копіювати, друкувати, поширювати, шукати повні тексти статей, що з’являються на наших сторінках, та публікувати посилання на них без отримання дозволу видавця, редакції та авторів.

Ліцензія Creative Commons
Ця робота ліцензується відповідно до Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Без Похідних 4.0 Міжнародна

АРХІВУВАННЯ

Журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна етикаспрямована на дотримання норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

1. У цьому напрямі діяльність редакційної колегії спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics –http://publicationethics.org), а також на досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

2. Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність принципово нових наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

3. Якщо матеріали статті вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації, обґрунтувавши актуальність публікації нового варіанта та пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанта статті.

4. Перед затвердженням до друку стаття проходить рецензування. Розгляд статті здійснюється експертами зі складу членів редакційної колегії збірника, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

5. Будь-які суперечливі питання (академічні, особисті, технічні, фінансові тощо) розглядаються членами редакційної колегії.

6. У разі виявлення плагіату стаття беззастережно відхиляється.

Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на:

– розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;

– публікацію відомостей про автора (посада, науковий ступінь, місце роботи, електронна пошта).

Усі питання з видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не вирішуються цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors). 

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

Публікація статтей є безкоштовною.

Поштове надсилання авторського екземпляру здійснюється за рахунок автора.