Духовенство українських єпархій Російської Православної Церкви в духовно-національному відродженні (1907-1914 рр.)

Автор(и)

  • Олексій Кошель Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-0347-328X

DOI:

https://doi.org/10.31861/mhpi2020.42.196-203

Ключові слова:

православне духовенство, національне відродження, Російська Православна Церква (РПЦ), автокефалія, українізація

Анотація

Після Першої російської революції 1905-1907 рр. в українських єпархіях Російської Православної Церкви (РПЦ) відбувається активізація і радикалізація церковно-реформаторського руху. Представники українського православного духовенства висувають на порядок денний вимоги демократизації релігійного життя, відокремлення церкви від російської імперської держави, повернення до принципів соборності в її управлінні, тощо. В українській періодиці, суспільному житті, у виступах патріотично-налаштованих священиків розгорнулася активна агітація за масове запровадження української мови у світське та духовне життя. Важливим здобутком патріотично налаштованого духовенства стало рішення Подільського єпархіального з’їзду про звернення до Св. Синоду та отримання від нього дозволу на запровадження у Подільській духовній семінарії предметів з української мови, літератури та історії України. Церковно-реформаторський рух досліджуваного періоду сформував основу і необхідні кадри для активної боротьби за автокефалію української православної церкви, яка реалізувалася в роки Української революції 1917-1921 рр. 

Біографія автора

Олексій Кошель, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат історичних наук, докторант

Посилання

Hladkyj S. (1995) Kul'turnyts'ka diial'nist' parafiial'noho dukhovenstva pravoslavnykh ieparkhij Ukrainy pochatku XX st. [Cultural activity of the parish clergy of the Orthodox dioceses of Ukraine in the early twentieth century], Zaporizhzhia, vyd-vo Zaporiz'koho derzh. un-tu, 49 s.

Denysenko V. (2004), Chasopys «Kyevskye eparkhyal'nye vedomosty» v istorii natsional'no-dukhovnoho zhyttia Ukrainy (1861-1918 rr.) [Magazine "Kyiv Diocesan Journalu" in the history of national and religious life of Ukraine (1861-1918)], avtoref. dys. kand. istor. nauk, Kyiv, 22 s.

Derzhavnyj arkhiv Khmel'nyts'koi oblasti, f. R-3333, op. 1, spr. 18. Sitsins'kyj Ye. Lystuvannia pro pereklad Yevanheliia ukrains'koiu movoiu. 1905-1912 rr., 117 ark.

Doroshenko D. (1940), Pravoslavna tserkva u mynulomu i suchasnomu zhytti [The Orthodox Church in past and present life], Berlin, 69 s.

Zinchenko A. (1993), Blahovistia natsional'noho dukhu (Ukrains'ka tserkva na Podilli v pershij tretyni ХХ st.) [The Gospel of the National Spirit (Ukrainian church in Podillia in the first third of the 20th century)], Kyiv, 256 s.

Zyrianov P. (1994), Pravoslavnaia tserkov' v bor'be s revoliutsyej 1905-1907 hh. [The Orthodox Church in the struggle against the revolution of 1905-1907], Moskva, Nauka, 224 s. [in Russian].

Ilarion (mytropolyt) (1991), Ukrains'ka kul'tura i nasha tserkva: ideolohiia Ukrains'koi pravoslavnoi tserkvy [Hilarion (Metropolitan). Ukrainian culture and our church: Ideology of Ukrainian Orthodox Church], Vinnipeh, tov-vo «Volyn'», 84 s.

Kolomiiets' O. (1973), Antyklerykal'ni vystupy selian Pravoberezhnoi Ukrainy v 1900-1914 rr. [Anti-clerical riots of the peasants of the Right Bank Ukraine in 1900-1914] in Ukr. istor. zhurn, № 11, s. 108-115.

Kuznets' T. (2006), Pravoslavne dukhovenstvo Umanschyny ХІХ – pochatku ХХ stolittia [Orthodox clergy of Uman region in the XIX - beginning of the XX century], Kyiv, vyd.tsentr «Kyiv. un-t», 607 s.

Lypkivs'kyj V. (1961), Istoriia Ukrains'koi pravoslavnoi tserkvy [The History of the Ukrainian Orthodox Church], Vinnipeh, Fundatsiia Ivana Hryschuka.

Mesha V. (2004), Ukrains'ke natsional'ne vidrodzhennia 1905-1914 rokiv (Istoriohrafiia problemy) [Ukrainian national revival of 1905-1914 (Historiography of the problem)] Kyiv, Lybid', 178 s.

Moshak M. (1993), Chetveroievanheliie perekladu P. Morachevs'koho. Shliakh joho vydannia [The Four Gospels translated by P. Morachevsky, The way of its publication.] in Kul'tura Podillia: istoriia i suchasnist'. Materialy druhoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Khmel'nyts'kyj, Podillia, s. 112.

Opria A. (1996), Anton Hrynevych [Anton Hrynevich] in Tezy dop. p'iatnadtsiatoi Vinnyts'koi oblasnoi istoryko-kraienachoi konferentsii 14 travnia 1996 r., Vinnytsia, s. 59-60.

Opria A. (2008), Pravoslavne dukhovenstvo v reformatsijnomu ta natsional'no-vyzvol'nomu rusi Ukrainy (1900 – liutyj 1917 rr.) [Orthodox clergy in the Reformation and national liberation movement of Ukraine (1900 - February 1917)], Kam'ianets'-Podil's'kyj, Oiium, 191 s.

Postati v lystakh: epistoliarij Yukhyma Sitsins'koho [Personalities in the letters: the epistolary of Yukhim Sitsinsky] (2014), uporiad., komentari: OM. Koshel', V.S. Prokopchuk, I.O. Staren'kyj, Kyiv, Staryj svit, 320 s.

Rovins'kyj O., Mykhanchuk J. (1995), Pravoslav'ie na Podolii: istorychni narysy [Orthodoxy in Podolia: historical essays], Kam'ianets'-Podil's'kyj, b.v., 176 s.

Rosijs'kyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv, m.Sankt-Peterburh (dali – RDIA), f. 387, op. 198, vidd. 1, spr. 30. Pro sviatkuvannia dnia pam'iati poeta Shevchenka v Podil's'kij dukhovnij seminarii. 1914 r., ark. 1-6.

RDIA, f. 387, op. 198, vidd. 1, spr. 30. Pro sviatkuvannia dnia pamiati poeta Shevchenka v Podilskii dukhovnii seminarii. 1907 r., ark. 4.

RDIA, f. 796, op. 198, vidd. 2, spr. 30. Pro zaprovadzhennia vykladannia malorosiiskoi movy ta literatury v 5 i 6 klasakh Podilskoi dukhovnoi seminarii. 1914 r., ark. 4.

RDIA, f. 802, op. 10, spr. 491. Pro khvyliuvannia u Volynskii dukhovnii seminarii. 1910 r., ark. 27.

RDIA, f. 802, op. 10, spr. 70. Pro zaprovadzhennia vykladannia malorosiiskoi movy ta literatury v 5 i 6 klasakh Podilskoi dukhovnoi seminarii. 1914 r., ark. 1.

RDIA, f. 802, op. 10, spr. 70. Pro zaprovadzhennia vykladannia malorosiiskoi movy ta literatury v 5 i 6 klasakh Podilskoi dukhovnoi seminarii. 1914 r., ark. 5.

Rozhko V. (2002), Dukhovni pravoslavni osvitni zaklady Volyni ХІХ – ХХ st. [Religious Orthodox educational institutions of Volyn XІХ-XX centuries], Luts'k, 232 s.

Tabins'kyj P. (1937) Ukrains'ke natsional'ne vidrodzhennia i pravoslavne dukhovenstvo [Ukrainian national revival and Orthodox clergy] in Al'manakh «Novoho chasu», L'viv, s. 72-79.

Tytlynov B. (1925) Molodezh' y revoliutsyia. Yz ystoryy revoliutsyonnoho dvyzhenyia sredy uchaschejsia molodezhy dukhovnykh y srednykh uchebnykh zavedenyj. 1860-1905 hh. [Youth and revolution. From the history of the revolutionary movement among young students of religious and secondary schools. 1860-1905], Lenynhrad, Hosyzdat, 166 s. [in Russian].

Tytlynov B. (1924), Tserkov' vo vremia revoliutsyy [The church in the time of revolution], Petrohrad, Byloe, 196 s. [in Russian].

Trembits'kyj A. (2005), Statti - ohliady tserkovnoi periodyky Ye. Sitsins'koho – tsinne istorychne dzherelo doslidzhennia tserkovno-etnichnoi kul'tury ukraintsiv [Articles - reviews of church periodicals by E. Sitsinsky - a valuable historical source for the study of church and ethnic culture of Ukrainians] in Ukrains'ka periodyka: istoriia i suchasnist': dop. ta povidoml. dev'iatoi vseukr. nauk.-teoret. konf., L'viv, NAN Ukrainy, LNB im. V. Stefanyka, s. 256-261.

Trembits'kyj A. (2015), Istoriia perekladu Chetveroievanheliia Pylypa Morachevs'koho v epistoliarnij spadschyni Yevfymiia Sitsins'koho [The history of the translation of the Four Gospels of Philip Morachevsky in the epistolary legacy of Euthymiy Sitsinsky] in Naukovyj potentsial slavistyky: istorychni zdobutky ta tendentsii rozvytku: tezy dopovidej Mizhnar. nauk. konf. do Dnia slov'ians'koi pysemnosti i kul'tury, Kyiv, s. 204-206.

Tryhub O. (2016), Yepyskop UAPTs Anton Hrynevych (1875-1937) [Bishop of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church Anton Hrynevych (1875-1937)] in EMINAK. Nauk. schokvartal'nyk № 3, t.1, s. 44-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Як цитувати

Кошель, О. (2020). Духовенство українських єпархій Російської Православної Церкви в духовно-національному відродженні (1907-1914 рр.). Історико-політичні проблеми сучасного світу, (42), 196-203. https://doi.org/10.31861/mhpi2020.42.196-203